Lamine, perfectie in druk
Home  Mail  Sitemap
Lamine, producten en diensten
FSC®-Label bij lamine
FSC
het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

Lamine is FSC®-gecertifieerd!
FSC® is een label of keurmerk op een hout- of papierproduct dat aangeeft dat een product afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos. Het FSC®-label garandeert de duurzame oorsprong omdat niet enkel het bos van oorsprong wordt gecontroleerd, maar ook de hele handelsketen tot bij de eindconsument. Als eindklant krijgt u dan de garantie: dit product is afkomstig uit een goed beheerd, FSC®-gecertificeerd bos.

FSC® staat voor ‘Forest Stewardship Council’ en is een internationale NGO die in 1993 werd opgericht door boseigenaars, de houtsector, sociale bewegingen en milieuorganisaties. FSC® is een ledenorganisatie waarbij elk lid (individu of organisatie) wordt onderverdeeld in de ecologische, sociale of economische kamer. Dankzij deze unieke structuur verenigt FSC® ecologische, sociale en economische belangen.

Waarom FSC®?
Bossen, met hun immense rijkdommen aan leven, staan wereldwijd onder grote druk. De ontbossing raast meedogenloos verder. Daarnaast tast bosdegradatie of bosverarming zowel de tropische bossen van Afrika als de loofbossen in de Westerse wereld aan.

Toch hoeft houtwinning helemaal geen schadelijke activiteit voor het milieu te zijn. Onze toevlucht nemen tot andere materialen is dan ook nergens voor nodig. Hout is een hernieuwbare grondstof die milieuvriendelijker is dan de meeste alternatieven. Uiteraard moet de houtwinning op een verantwoorde en duurzame manier gebeuren. En het is net dat wat het FSC®-label u garandeert.